Biofilter

Ett biofilter effektiviserar den naturliga reningsprocessen. Kornmaterialet ger de aktiva bakterierna en omfattande yta att fästa mot, samtidigt som riklig tillgång till syre snabbar på den biologiska nedbrytningen av föroreningar.

Ett biofilter ersätter grus- och stenlagret i en i en infiltration, vilket innebär att du slipper inköp och fraktkostnad för kubikmetervis med grus. Biofiltret placeras rätt och slätt på en fabrikstillverkad matta som agerar spridarlager och hjälper vattnet att infiltreras i underliggande mark.

Hos Avloppshuset kan du välja mellan två lösningar med biofilter. Båda kommer från FANN, en av de ledande tillverkarna inom området:

För bad-, disk- och tvättvatten:

FANN IN-DRÄN Plus Infiltration5,BDT»

För allt avloppsvatten, inklusive klosettvatten:

FANN IN-DRÄN Plus Infiltration5,WC+BDT»