IN-DRÄN Plus WC+BDT

För allt avloppsvatten, inklusive klosettvatten. En anläggning som är enklare att installera eftersom det inte krävs ett separat spridarlager av grus. Den blir dessutom kompakt, tack vare att det effektiva biofiltret som ryms på en tredjedel av den yta som en konventionell infiltrationslösning kräver.

Förutom biobädden ingår en markplacerad slamavskiljare i lösningen. Den töms av den entreprenör som din kommun anlitar.

Enda skillnaden mellan de två Infiltration 5-lösningarna är slamavskiljarens storlek. I WC + BDT-lösningen har avskiljaren större volym.

Läs mer

fann.se