BAGA Biotank

hog-biotank

Minireningsverk bioTank

Minireningsverk för hög skyddsnivå BDT + KL BAGA biotank 1 – 6 hushåll

BAGA Easy med bioTank är ett komplett minireningsverk betående av slamavskiljare med BAGA Easy reningsutrustning följd av en bioTank. BioTanken ersätter infiltrations- eller markbädden helt.

I biotanken sprinklas vattnet över en biobädd som är optimalt syresatt. Biomassan livnär sig på avloppsvattnet och binder den sista fosforn. Biomassa

kretsloppanpassat

pumpas tillbaka till slamavskiljaren vilket ger en bättre fosforavskiljning än 97 %. Bättre kan det inte bli. Det renade vattnet släpps ut till recipient i ett dike, å eller sjö.

En biotank tar mycket liten plats och kan anläggas nästan överallt. Här får du bästa prestanda ur miljösynpunkt och ett mycket bra smittskydd. Biotanken är en livslång lösning för ditt avloppvatten.

Produktfördelar

  • Biotanken är lättplacerad – Tar liten plats jämfört med det utrymme som krävs för en markbädd
  • Provtagningsmöjlighet – Biotanken har ett integrerat utrymme för provtagning
  • Ingen slamtömning av biotank behövs
  • 10 års process- och funktionsgaranti

 

Bästa funktion för miljöskydd
BAGA bioTank är anläggningen för dig som ställer de högsta kraven för miljön, hälsan och funktion. Anläggningen är den enda testade anläggningen enligt EU regler i Sverige som klarar hög skyddsnivå motsvarande NFS 2006:7.

Läs mer »