BAGA Easy

baga-easy

 

BAGA Easy

Avloppsanläggning 1-6 hushåll
Avloppspaket för hög skyddsnivå BDT + KL (bad, tvätt, disk + WC) med slamavskiljare och biomodulpaket för infiltration/markbädd.

BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. Fördelarna med BAGA Easy ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos koventionella reningsverk.

BAGA Easy finns i ett flertal standardstorlekar. Större anläggningar dimensioneras på begäran.

BAGA Easy består av: Slamavskiljare med integrerad reningsutrustning, färdigmonterad vid leverans. Efterföljande rening med antingen markbädd, infiltration eller biotank. BAGAs anläggningar har en generös process- och funktionsgaranti* som gäller i 10 år.

Produktfördelar

  • Enkelt och driftsäkert
  • Låga driftskostnader
  • Funktionskontroll
  • 10 års process- och funktionsgaranti

 

Bästa funktion för miljöskydd
BAGA Easy är anläggningen för dig som ställer de högsta kraven för miljön, hälsan och funktion. Anläggningen är den enda testade anläggningen enligt EU regler i Sverige som klarar hög skyddsnivå motsvarande NFS 2006:7.
Läs mer »