BAGA Effektiv

baga-easy

BAGA Effektiv

Avloppsanläggning 1-6 hushåll
Avloppspaket BDT + KL (bad, tvätt, disk + WC) med slamavskiljare och biomodulpaket för infiltration/markbädd

BAGA Effektiv avloppspaket består av en effektiv slamavskiljare med efterföljande bädd som byggs upp av paketets biomoduler med spridarplattor. Bädden anläggs som infiltration eller markbädd beroende på markbeskaffenheten där den installeras.

BAGAs nya teknik där biomodulerna läggs på spridarplattor ger en mycket effektiv rening samtidigt som bädden kan göras betydligt lägre än tidigare med stora besparingar i sand och grusmängd. Även slamavskiljaren kan nu fås i lågbyggt utförande vilket ger utökade möjligheter vid placering av anläggningen.

Alla slamavskiljare från BAGA är försedda med integrerad pumpbrunn vilket ger möjligheten att placera bädden långt ifrån eller ovanför slamavskiljaren.

BAGAs anläggningar har en generös process- och funktionsgaranti* som gäller i 10 år.

Produktfördelar

  • Marknadens effektivaste slamavskiljare
  • Optimal syresättning av bioModulerna
  • Spar stora mängder sand och makadam
  • Läs mer http://baga.se/baga-effektiv

Läs mer »