Minireningsverk

Minireningsverk kan användas för att behandla blandat avloppsvatten. Reningstekniken är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening eller enbart kemisk rening, men dessa produkter är tämligen ovanliga.

Den biologiska behandlingen sker med aktiva mikroorganismer, främst bakterier, som förekommer som ett aktivt slam eller som biohud på ett bärarmaterial.

Det kan vara klokt att dessutom installera en efterpoleringsbädd efter reningsverket som extra säkerhet vid eventuella driftstörningar.

På dagens marknad finns många tillverkare med likartade tekniklösningar. Anläggningarna varierar dock kraftigt i storlek, kostnad, utseende och i viss mån även prestanda. Gemensamt är att de i hög grad är automatiserade vad gäller kemfällning, pumpning och luftning av den biologiska reningen samt att de levereras och installeras kompletta och klara att använda.

Minireningsverk finns i olika storlekar. De mindre verken passar för ett normalhushåll (5 personer). Många tillverkare erbjuder också modeller med kapacitet för ett stort antal hushåll.