Baga

image1

Varför BAGA?
BAGA´s mål har alltid varit att ta reningstekniken ett steg längre och se till att Du som kund alltid får en produkt som påverkar vår miljö så lite som möjligt. Skaffar du en avloppslösning från BAGA får du en produkt som ligger i teknisk framkant och som testats och verkligen fungerar under svenska förhållanden. Det avloppsvatten som lämnar ditt hus innehåller minimala halter av föroreningar och bakterier.
Du får en lägre totalkostnad, bland annat tack vare minskat behov av schakt- och grävarbete, mycket litet underhållsbehov och en flexibilitet som möjliggör komplettering av anläggningen t.ex. vid ändrad skyddsnivå i området . Du tar ansvar för hushållets och grannarnas hälsa och miljön genom att göra vad du kan för att förbättra förutsättningarna för kommande generationer. Av oss får du dessutom långa, trygga garantier och serviceavtal som faktiskt betyder något.

BAGA Easy

image2 image3 image4 image5

Avloppsanläggning 1-6 hushåll

Avloppspaket för hög skyddsnivå BDT + KL (bad, tvätt, disk + WC) med slamavskiljare och biomodulpaket för infiltration/markbädd.
BAGA Easy är en serie enkla och effektiva system för rening av avloppsvatten från toalett, bad, dusch och tvätt. Fördelarna med BAGA Easy ligger i hög reningsgrad, enkelhet, driftsäkerhet, låga investeringskostnader och betydligt lägre driftskostnader än hos konventionella reningsverk.
BAGA Easy finns i ett flertal standardstorlekar. Större anläggningar dimensioneras på begäran.
BAGA Easy består av: Slamavskiljare med integrerad reningsutrustning, färdigmonterad vid leverans. Efterföljande rening med antingen markbädd, infiltration eller biotank. BAGAs anläggningar har en generös process- och funktionsgaranti* som gäller i 10 år.

Produktfördelar​Enkelt och driftsäkert
​​Låga driftskostnader
​​Funktionskontroll
​​10 års process- och funktionsgaranti

Bästa funktion för miljöskydd
BAGA Easy är anläggningen för dig som ställer de högsta kraven för miljön, hälsan och funktion. Anläggningen är den enda testade anläggningen enligt EU regler i Sverige som klarar hög skyddsnivå motsvarande NFS 2006:7.

BAGA Produktöversikt
I översikten nedan är våra produkter kort presenterade för att du snabbt skall hitta det du söker. Textdropparna hjälper dig hitta rätt. Kontakta våra säljare för mer information och vägledning.

BAGA BDT – Avloppspaket för bad, disk, tvätt.
BAGAs slamavskiljare för BDT vänder sig till dig som har ett fungerande toalettavlopp (torrklosett eller sluten tank) men behöver en avloppslösning för att ta hand om övrigt
vatten.

image2

Till produktsidan
http://baga.se/produkter/slamavskiljare-2/slamavskiljare-for-bdt

BAGA Effektiv – Avloppspaket 1 – 6 hushåll för BDT+KL (bad, tvätt, disk + WC)
BAGA Effektiv består av en slamavskiljare med bädd efteråt. Slamavskiljaren kan förses med pump. I grunden en traditionell och robust lösning. Bädden anläggs som infiltration eller markbädd.

image2 image5 image4 image3

Till produktsidan
http://baga.se/baga-effektiv

BAGA Easy – Avloppspaket 1 – 6 hushåll för BDT+KL (bad, tvätt, disk + WC)
När de högsta kraven gäller för miljö och hälsa är Easy det självklara valet. Den enkla funktionen tillsammans med markbaserad rening uppnår de bästa resultaten du kan finna på marknaden avseende smittämnen och näringsämnen som fosfor och kväve.

image2 image5 image4 image3

Till produktsidan
http://baga.se/produkter/reningsverk/baga-easy

BAGA Biotank – Minireningsverk 1 – 6 hushåll för BDT+KL (bad, tvätt, disk + WC)
Anläggningen som klarar kraven för både miljö och hälsa utan bädd. Har du begränsade ytor att anlägga din avloppsanläggning på är biotanken det rätta valet. Testad i Sverige för Nordiskt klimat enligt EN-standarden 12566-3.

image13

Till produktsidan
http://baga.se/produkter/biotank

Större avloppsanläggningar och reningsverk

Anläggningar för samfällighet eller liknande grupper av fastigheter från 10 – 200 hushåll

image14

Till produktsidan
http://baga.se/reningsverk

Serviceavtal
Avloppshuset erbjuder dig som BAGA servicepartner att teckna ett Service-, eller ett Tillsynsavtal knutet till din anläggning. Avtalet behövs för att garantera en funktionell och långvarig drift av reningsverket. Vi erbjuder dig flera alternativ beroende på anläggning och vad som passar just dig och din anläggning bäst! Alternativen är beroende på anläggningstyp, servicetillgänglighet och belastning. Läs mer under respektive rubrik.

Att teckna ett avtal med Avloppshuset innebär en rad fördelar för dig som kund- och fastighetsägare. Du har bättre kontroll på din anläggning bland annat genom funktionsövervakning (F-SMS). Vi kan, genom GSM modem, logga BAGA verket och lagra driftdata via F-SMS funktionen. Vid tecknat avtal får fastighetsägaren sms-meddelanden om verkets status till sin mobiltelefon, t.ex. om flockningsmedlet börjar ta slut.

Samtliga avtal innebär att du som kund även åtar dig vissa uppgifter som egenkontroll, se under egenkontroll nedan. BAGA’s olika avtalserbjudanden ser du nedan.

Vi behandlar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998: 204), PUL, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).
Läs mer om PUL

Processgaranti
BAGA lämnar en processgaranti, förutsatt att:

· Anläggningen byggts och installerats enligt anvisningar från BAGA
· Installationsintyg skickats in till BAGA
· Fastighetsägaren på ett korrekt sätt tagit hand om anläggningen
· Egenkontroll är skött på anvisat sätt och insänt till BAGA
· Avtal är tecknat med BAGA
· Vattnet inte avviker från normalvatten

Läs mer om processgaranti

Serviceavtal
Ett serviceavtal mellan Fastighetsägare och Avloppshuset som BAGA servicepartner innebär att serviceman besöker anläggningen minst en gång per år, beroende på verk och kapacitet. Protokoll förs av serviceman där anläggningens status framkommer samt eventuella åtgärder som vidtagits samt eventuella förslag på åtgärder. Beställaren skall ta del av protokollet.

När serviceavtal är tecknat ingår ett första besök när anläggningen varit i drift 6-10 veckor.* Driftsättning görs av din entreprenör, utan flockmedel. Vid första servicebesöket levererar serviceman flockningsmedel **. Serviceman kontaktar dig före besöket för att du bör medverka vid genomgång av anläggningen. Serviceman byter slang till doserpump och levererar filterstrumpa till filter vid sitt besök.

Tillgänglighet
Anläggningen skall vara tillgänglig för serviceman genom tillgång av nycklar till samtliga lås.

Slitdetaljer
Slitdetaljer ingår i avtalet. Typ av slitdetaljer som ingår beror på anläggningen. Kontakta BAGA för ytterligare information.

F-SMS
Tillsynsman har hjälp av SMS tjänsten att kontrollera anläggningen. Vid statusförändring/larm skickas ett SMS till tillsynsman/ägare som innehåller information om status under förutsättning att det finns mobiltäckning.

Support
Beställaren har tillgång till telefonsupport från BAGA under kontorstid vardagar.

Avtalstid & Uppsägning
Avtalstiden är 1 år och förlängs automatiskt om detta avtal inte sägs upp skriftligen 3 månader före avtalstidens utgång.

Pris
Beställaren skall betala i förskott för att avtalet skall gälla. Gällande aktuella priser kontakta Avloppshuset

Tillsynsavtal
Beställaren kan teckna ett tillsynsavtal där tillsynsman utsedd av BAGA besöker anläggningen regelbundet och sköter anläggningens drift gällande egenkontroller, leverans och påfyllnad av flockningsmedel med mera. Förbrukningsmaterial t.ex. flockningsmedel ingår inte i kostnaden utan debiteras separat. Service och tillsynsintervall skräddarsys efter anläggningens storlek samt belastning och offert ges.

Driftövervakning via SMS
Tillsynsman har hjälp av SMS tjänsten att kontrollera anläggningen. Vid larm skickas ett SMS till tillsynsman/ägare som innehåller information om status, under förutsättning att det finns mobiltäckning.

Egenkontroll av fastighetsägare
Egenkontroll skall utföras av fastighetsägare eller utsedd tillsynsman ett antal gånger per år för att BAGA skall lämna process garanti se process garanti.
Kopia på Egenkontroll samt driftjournal skall sändas till BAGA vid utförd Egenkontroll. Fastighetsägaren byter dunk själv när flockningsmedlet är slut. Detta gäller oberoende avtal.

* tid kan variera beroende på geografiskt avstånd.
**Flockningsmedel ingår ej i avtalet. Kostnad tillkommer.