Ecolator

Ecolator arbetar med en datorstyrd, stadsbaserad reningsprocess. En bestämd mängd avloppsvatten överförs från en separat pumpbrunn till den s.k. reaktorn. Där luftas avloppsvattnet så att den biologiska reningen påskyndas.

Efter att fällningskemikalier har tillsatts går reaktorn över till sedimentering. Organiska ämnen och fosforföreningar sjunker till botten, samtidigt som restkväve avdunstar i gasform. I reaktorns övre del finns nu kristallklart, renat vatten som pumpas tillbaka till naturen. Den effektiva reningsprocessen ger ett minimum av slam; de flesta ägare till en Ecolator lösning klarar sig med en slamtömning per år.

Pumpen i den separata pumpbrunnen för inkommande avloppsvatten kan via en rörledning transportera vattnet till en annan plats på tomten och även trycka det uppåt i vertikalled. Reaktorn kan alltså placeras på en helt annan plats än pumpbrunnen. Tack vare detta blir det enkelt att installera Ecolator nästan oavsett hur tomten är beskaffad.