InnoClean

InnoClean arbetar med en satsbaserad reningsprocess i två separata delar av verket, slamkammaren och aktiveringskammaren.

Inkommande avloppsvatten samlas i slamkammaren, där större partiklar sjunker till botten. Det övre, delvis renade vattenskiktet förs över till aktiveringskammaren. Där syresätts vattnet genom inpumpning av luft. Detta får till följd att kväve avgår och att den biologiska reningen effek-tiviseras genom att mikroorganismerna får gynnsammare betingelser.

I nästa fas upphör syresättningen. De partiklar som bildats får nu sjunka till botten i aktiveringskammaren. I kammarens övre del återstår rent vatten som kan pumpas ut ur verket. Resterande aktivt slam pumpas över till slamkammaren. InnoClean är därmed redo för rening av en ny sats avloppsvatten.