Service

Serviceavtal
Avloppshuset erbjuder dig som BAGA servicepartner att teckna ett Service-, eller ett Tillsynsavtal knutet till din anläggning. Avtalet behövs för att garantera en funktionell och långvarig drift av reningsverket. Vi erbjuder dig flera alternativ beroende på anläggning och vad som passar just dig och din anläggning bäst! Alternativen är beroende på anläggningstyp, servicetillgänglighet och belastning. Läs mer under respektive rubrik.

Att teckna ett avtal med Avloppshuset innebär en rad fördelar för dig som kund- och fastighetsägare. Du har bättre kontroll på din anläggning bland annat genom funktionsövervakning (F-SMS). Vi kan, genom GSM modem, logga BAGA verket och lagra driftdata via F-SMS funktionen. Vid tecknat avtal får fastighetsägaren sms-meddelanden om verkets status till sin mobiltelefon, t.ex. om flockningsmedlet börjar ta slut.

Samtliga avtal innebär att du som kund även åtar dig vissa uppgifter som egenkontroll, se under egenkontroll nedan. BAGA’s olika avtalserbjudanden ser du nedan.

Vi behandlar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen (SFS 1998: 204), PUL, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).
Läs mer om PUL

Processgaranti
BAGA lämnar en processgaranti, förutsatt att:

· Anläggningen byggts och installerats enligt anvisningar från BAGA
· Installationsintyg skickats in till BAGA
· Fastighetsägaren på ett korrekt sätt tagit hand om anläggningen
· Egenkontroll är skött på anvisat sätt och insänt till BAGA
· Avtal är tecknat med BAGA
· Vattnet inte avviker från normalvatten

Läs mer om processgaranti

Serviceavtal
Ett serviceavtal mellan Fastighetsägare och Avloppshuset som BAGA servicepartner innebär att serviceman besöker anläggningen minst en gång per år, beroende på verk och kapacitet. Protokoll förs av serviceman där anläggningens status framkommer samt eventuella åtgärder som vidtagits samt eventuella förslag på åtgärder. Beställaren skall ta del av protokollet.

När serviceavtal är tecknat ingår ett första besök när anläggningen varit i drift 6-10 veckor.* Driftsättning görs av din entreprenör, utan flockmedel. Vid första servicebesöket levererar serviceman flockningsmedel **. Serviceman kontaktar dig före besöket för att du bör medverka vid genomgång av anläggningen. Serviceman byter slang till doserpump och levererar filterstrumpa till filter vid sitt besök.

Tillgänglighet
Anläggningen skall vara tillgänglig för serviceman genom tillgång av nycklar till samtliga lås.

Slitdetaljer
Slitdetaljer ingår i avtalet. Typ av slitdetaljer som ingår beror på anläggningen. Kontakta BAGA för ytterligare information.

F-SMS
Tillsynsman har hjälp av SMS tjänsten att kontrollera anläggningen. Vid statusförändring/larm skickas ett SMS till tillsynsman/ägare som innehåller information om status under förutsättning att det finns mobiltäckning.

Support
Beställaren har tillgång till telefonsupport från BAGA under kontorstid vardagar.

Avtalstid & Uppsägning
Avtalstiden är 1 år och förlängs automatiskt om detta avtal inte sägs upp skriftligen 3 månader före avtalstidens utgång.

Pris
Beställaren skall betala i förskott för att avtalet skall gälla. Gällande aktuella priser kontakta Avloppshuset

Tillsynsavtal
Beställaren kan teckna ett tillsynsavtal där tillsynsman utsedd av BAGA besöker anläggningen regelbundet och sköter anläggningens drift gällande egenkontroller, leverans och påfyllnad av flockningsmedel med mera. Förbrukningsmaterial t.ex. flockningsmedel ingår inte i kostnaden utan debiteras separat. Service och tillsynsintervall skräddarsys efter anläggningens storlek samt belastning och offert ges.

Driftövervakning via SMS
Tillsynsman har hjälp av SMS tjänsten att kontrollera anläggningen. Vid larm skickas ett SMS till tillsynsman/ägare som innehåller information om status, under förutsättning att det finns mobiltäckning.

Egenkontroll av fastighetsägare
Egenkontroll skall utföras av fastighetsägare eller utsedd tillsynsman ett antal gånger per år för att BAGA skall lämna process garanti se process garanti.
Kopia på Egenkontroll samt driftjournal skall sändas till BAGA vid utförd Egenkontroll. Fastighetsägaren byter dunk själv när flockningsmedlet är slut. Detta gäller oberoende avtal.

* tid kan variera beroende på geografiskt avstånd.
**Flockningsmedel ingår ej i avtalet. Kostnad tillkommer.