Sluten biobädd

En biobädd utnyttjar naturens egen reningsprocess, där bakterier effektivt bryter ner föroreningar. I en fabriksbyggd, sluten biobädd kan man optimera den här processen. Med ett inbyggt gruslager och god syretillförsel får bakterierna bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb, samtidigt som anläggningen blir liten och kompakt.

Reningen är så effektiv att det vatten som lämnar anläggningen inte behöver infiltreras. Det räcker att avleda det till lämpligt ställe via dränering. Detta betyder att en sluten biobädd passar perfekt för tomter med tät jord som inte medger infiltrering.

Hos Avloppshuset kan du välja mellan två lösningar, beroende på hur avloppsvattnet från ditt hushåll är sammansatt. Båda kommer från FANN, en av de ledande tillverkarna inom området:

För bad-, disk- och tvättvatten:
FANN IN-DRÄN Biobädd 5, BDT »

För allt avloppsvatten, inklusive klosettvatten:
FANN IN-DRÄN Biobädd 5, WC + BDT »