IN-DRÄN Biobädd 5 BDT

En kompakt och lättanvänd avloppsanläggning som tar hand om ditt bad-, disk- och tvättvatten.

Anläggningen uppfyller de strängaste miljökraven. Tack vare det lilla formatet – endast 3 m2 – går biobädden att installera på de allra flesta tomter. Installationen kräver ett minimum av markarbeten; ofta räcker det att använda en minigrävare.

Förutom biobädden ingår en slamavskiljare i lösningen. Den töms av den entreprenör som din kommun anlitar.