IN-DRÄN Biobädd 5 WC+BDT

En kompakt och lättanvänd anläggning med hög skyddsfaktor. Behandlar allt avloppsvatten, inklusive klosettvatten.

Anläggningen uppfyller de strängaste miljökraven. Tack vare det lilla formatet – endast 3 m2 – går biobädden att installera på de allra flesta tomter. Installationen kräver ett minimum av markarbeten; ofta räcker det att använda en minigrävare.

Förutom biobädden ingår ytterligare två komponenter i lösningen:

  • En fällningsenhet som placeras inomhus. Där tillsätter du flockningsmedel som säkerställer effektiv rening av fosforföreningar.
  • En markplacerad slamavskiljare, som töms av den entreprenör som din kommun anlitar.