Specialiserade backventiler och pumpar

Diskbänkar, tvättställ, tvätt- maskiner och diskmaskiner. Skydda enskilda avlopps- installationer.
KE-73052 Staufix ® Syphon DN 50

vitt

Tvättställ, duschar och badkar. Pumpar fekaliefritt avlopps- vatten. Placeras på golv.
KE-28560 Minilift – golv monterad

Minilift

Bakvattenventil för de mindre rördimensionerna.
KE-73050 Staufix® DN 50

Pumpar

Pumpar fekaliefritt avlopps- vatten. Monteras i golvbjälklag. Tvådelat lock varav en del utformat som galler.
KE-28570
Minilift – För montage i golvbjälklag

Minilift2

Pumpstation för montering i golvbjälklag. Pumpar fekaliefritt avloppsvatten.
KE-28500 Aqualift S

Vattenventil

Skydda källaren med golv- brunn med integrerad bak- vattenventil.
KE-27301 Drehfix

GolvBrunn

Golvbrunn med integrerad bakvattenventil. 3 extra inlopp, 2 st 50 mm och 1 st 75 mm.
KE-27611 Universal

PumpStation2

Pumpstation med inbyggd bakvattenventil med dubbla klaffar. Integrerad golvbrunn. Montering i golvbjälklag. Pumpar fekaliefritt avlopps- vatten.
KE-28451 Pumpfix S

PumpStation3

Pumpstation med dubbla pumpar. Integrerad bakvatten- ventil. Perfekt val för pumpning av avloppsvatten ifrån fett- avskiljare.
KE-28541

Bakvattenventil

Bakvattenventil för markför- läggning. En komplett, vatten och lukttät, bakvattenventil med enkelklaff.
KE-741000/741150 Eurofix

Bakvattenventilmotordriven

Motordriven bakvattenventil. För fekaliehaltigt avlopps- vatten. Montering i friliggande rörledning. Larmcentral med elektronisk sond. 20 timmars batteribackup.
KE-84100 Staufix FKA

Bakvattenventilmotordriven2

Motordriven bakvattenventil och avloppspump för fekalie- haltigt avloppsvatten i samma enhet. Montering i friliggande rörledning. Larmcentral med elektronisk sond. 20 timmars batteribackup.
KE-24100 Pumpfix F

Bakvattenventilmotordriven3

Motordriven bakvattenventil och avloppspump för fekalie- haltigt avloppsvatten i samma enhet. Montering i golvbjälklag. Larmcentral med elektronisk sond. 20 timmars batteri- backup.
KE-24100S Pumpfix F

pumpppppppp

Pumpstation för avloppsvatten med eller utan fekalier. Verti- kalt eller horisontellt utlopp. Lagringsvolym cirka 50 liter. Perfekt val att pumpa avlopps- vatten ifrån en fettavskiljare.

Aqualift

KE-28646 Aqualift F

———————————————————

WASTOP PVC/PE
WaStop PVC serien används huvudsakligen på avlopp och odör områden. PVC serien fälls in på befintlig ledning med flexkopplingar eller muffar. WaStop PVC serie finns tillgänglig från DN 75mm (NPS 3″) upp till DN 200mm (NPS 8″). Dimensioner över dessa storlekar rekommenderas PE eller Rostfritt stål.

washtop

WASTOP ROSTFRITT
Den patenterade WaStop® backventilen har varit innovativ och branschledande sedan starten 2002.  WaStop utmärker sig genom att förhindra returflöde, översvämning och odörspridning i rörledningen. Till skillnad från någon annan tillgänglig backventil idag, kan WaStop monteras horisontellt, vertikalt, på inlopp, utlopp, i brunn eller med fläns.

Installationen är enkel! I över 8 år har WaStop varit ledande med den lägsta strömningsförlusten i branschen. Hemligheten bakom WaStop´s effektivitet är ett speciellt minnesmembran, placeras inuti antingen ett rostfritt eller ett pvc rör beroende på användningsområde. Minnesmembranet är tillverkat med en speciell blandning av polyuretan vilket ger ett exceptionell form, bevarande och kemisk resistens. Detta garanterar att WaStop alltid öppnar när den ska, men stänger genast för att förhindra returflöde.

WaStop Rostfritt stål serien kan användas på avlopp och dagvattenapplikationer men även för att stoppa odörspridning från kombinerade avlopp. Den rostfria serien finns i ett komplett sortiment från DN 80mm (NPS 4″) till DN 1800mm (NPS 72″).

 

WABACK BAKVATTENSTOPP
WaBack är en beprövad lösning för diverse översvämningsproblem. Brunnen har funnits på marknaden sedan slutet på 80-talet och finns installerad i de flesta kommuner i Sverige och Skandinavien. De långa driftserfarenheterna visar att den inte behöver mer underhåll än en vanlig inspektionsbrunn, vilket den fungerar som under normala driftförhållanden. Konstruktionen gör den okänslig för föroreningar i avloppsvattnet. Brunnen kan installeras på såväl spill- som dagvattenledningar.
Översvämningar innebär oftast att vattnet är grovt förorenat. Med sådana förutsättningar är WaBack ett säkert val. Brunnen är konstruerad för grovt smutsat avloppsvatten och skiljer sig från konkurrerande lösningar på flera avgörande punkter. Framförallt  är hela röret öppet för flöde i normalt driftläge, vilket minimerar risken för driftstörningar och behovet av underhåll.

WaBack

WaBack är idag typgodkänd och CE-märkt och testas kontinuerligt enligt gällande normer. Det faktum att WaBack fungerar både som backventil och inspektionsbrunn har många fördelar. En fördel är installationskostnaderna då det istället för två installationer bara blir en ”allt-i-ett-
WABACK MINI BAKVATTENSTOPP
Waback mini är ett automatiskt bakvattenstopp för fekaliehaltigt dag- och spillvatten. Waback mini är avsedd att installeras i källaren på fastigheten med anslutningar från avlopp och toaletter. Både in- och utlopp har slätände och är avsedda för montering med muffanslutning eller flexibla kopplingar. Den fälls in på befintlig ledning och ger ett säkert skydd mot källaröversvämning.

Vid normalt driftläge ligger flottören mot brunnens botten och röret är öppet helt för flöde i rätt riktning. Då vatten flödar i andra riktningen stiger flottören, tätar mot tätningslocket och hindrar vattnet att tränga upp i fastigheten. Se bild till höger.

WaPro
WAPRO ACCESS MED WABACK

Wapro Access är en komplett tillsynsbrunn Ø400mm med DN110mm anslutning. I brunnen sitter en WaBack bakvattenstopp som förhindrar returflöde. Wapro Access är enkel att spola ren tack vare att man kan lyfta upp bakvattenstoppet från markytan.  Den kan installeras på avlopp-, dränering-, och dagvattenledning.

FÖRDELAR MED WAPRO ACCESS

 • Lätt åtkomst från marknivån
 • Enkel tillsyn. Lyft på brunnslocket och dra upp modulen.
 • Komplett spolbrunn och backventil i ett.
 • I WaAccess med WaBack är röret helt öppet under normaldrift.
 • Enda backventilen med bibehållen ventilation i ledningen
 • Ventilen stänger direkt då det kommer tillbakaflöde
 • WaBack innebär beprövad teknik – funnits i 20 år

WaProAccessMedWastop

Wapro Access är en komplett tillsynsbrunn Ø400 med anslutningar DN110, 125 och 160mm.  I brunnen sitter en WaStop® backventil som förhindrar returflöde. Wapro Access är enkel att spola ren tack vare att man kan lyfta upp backventilen från markytan.  Den kan installeras på avlopp-, dränering-, och dagvattenledning.

FÖRDELAR MED WAPRO ACCESS

 • Lätt åtkomst från marknivån
 • Bra tillsyn.  Lyft bara på brunnslocket och dra upp modulen.
 • Löstagbar från marknivå. Inget att skruva loss – bara lyft!
 • Levereras komplett

wareg

WAREG FLÖDESREGULATOR
Med Wapro flödesregleringssystem styr man flödet med hjälp av dämningen i ledningssystemet. Flödet ut ur brunnen bestäms av utloppets dimensionering.Principen är att rörets genomströmningsarea regleras av dämningen i brunnen. I normalfallet är hela rörets area öppet för flöde och brunnen fungerar som en nedstigningsbrunn. Då dämningen uppstår stänger regleringsröret inloppet gradvis så att det dimensionerade flödet alltid upprätthålls. Regleringsröret och slidens utformning och samspel gör att flödet alltid styrs kontrollerat genom brunnen. Brunnen är utformad så att risken för att skräp, slam och dylikt inte ska påverka funktionen.

WaGate

WAGATE SLUSSLUCKOR
Wapro är specialiserade på flödesreglering i vatten- och spillvattensektorn. Vår produktlinje WaGate® består av lågtrycksventiler, slussluckor och klaffluckor, för reglering- och avstängstängning av flöden.
Wapro monterar även WaGate®-produkter och specialanpassar brunnar helt enligt kundönskemål. Vänder ni Er till oss erbjuder vi helhetslösningar med avstängningsventiler, slussluckor, backventiler och flödesregleringsanordningar anpassade för att passa befintliga eller nya system. Vår konstruktionsavdelning tar fram förslag på utformning och gör helhetslösningar som uppfyller Era krav.

 • Material: Rostfritt stål AISI 304 eller syrafast stål AISI 316, PEHD
 • För montering mot vägg, fyrkantig eller rund öppning
 • Manövrering: Handhjul, spindelförlängare eller motor.
  WaGate® slussluckor monteras mot en plan yta. Användningsområden är inom dag- och spillvattensektorn, reningsverk m.m.. Säljs som standard eller enligt kundönskemål om tryck och dimension.
 • Dimensioner 160-2500mm
 • Underhållsfri
 • Max tryck: 8 mvp
 • Finns för 1- eller 2- sidigt tryck
 • Icke stigande spindel

WaGate2

WaGate® slusslucka monteras på in/utlopp i brunn/vägg. Används inom dag- och spillvattensektorn, reningsverk, vägbyggnad och miljödammar såväl som i prefabricerade betongkonstruktioner eller andra VA-anläggningar.
Slussluckorna består av korrosionssäkra material, PE och rostfritt stål. Levereras med manuell eller automatisk avstängning. Finns i dimensioner upp till 3000mm.

WAGATE LÅGTRYCKTSVENTILER

WaGate® lågtrycksventiler, SVM-TG, RVM-TG och SVL är utvecklade för spillvattensektorn med dimensioner från Ø110- Ø1200mm. SVM-TG är utformad med icke stigande spindel och skruvmanövrering. SVL är en enklare variant utformad med ett skjutspjäll för snabbare öppning respektive avstängning. Båda ventilerna är försedda med en självrensande ficka för att undvika igensättning.

Ventilerna är framställda i PEHD och rostfritt syrafast stål, AISI 316 som standard. Som standard manövreras ventilen manuellt med handhjul, handtag eller med elmotor.  Ventilerna ansluts enkelt med skjutmuff, fläns eller flexibel koppling. Skyddsrör till spindelförlängaren gör att ventilen kan installeras i öppen terräng.
Ventilerna finns i olika varianter vad gäller anslutning. Med fläns på in/utlopp, med slätände (standard) eller muffanslutning. WaGate® RIA SVL, RVM-TG & SVM-TG  – Lågtrycksventiler i PE

 • Dimensioner från Ø110 till Ø1200mm
 • Ventilen är försedd med självrensande ficka för att minimera risken för stopp
 • Stor driftsäkerhet, oavsett hinder såsom sand och sten.
 • Rostfritt spjäll som har avklippningsfunktion i botten
 • Ventilens topp kan demonteras och packningen mot stålspaden kan bytas
 • WaGate®  RIA SVM-TG tål upp till 6 bars tryck

WagateRIA

WAGATE KLAFFLUCKOR

WaGate klaff/högvattenluckor används som bakvattenstopp för avlopp/dagvatten, som katastrofavstängning vid vägar eller på industrier för snabb avstängning vid läckage av farliga ämnen, förorenat vatten. Monteras mot plan yta/vägg, för instick i befintligt rör, med fläns eller muffanslutning.Klaffluckorna består av PE och rostfria detaljer.

WaGateKlafflucka