Ekonomi

Investeringskostnaden för en väl fungerande, miljögodkänd avloppslösning kan tyckas hög. Men du gör ändå en bra affär, speciellt om du uppgraderar från en gammal, bristfällig anläggning. Marknadsvärdet på din fastighet stiger definitivt.

Två faktorer gör det lättare att hantera investeringen:

  • Avloppshusets finanseringslösning
  • Den kostnadsreduktion som ett rotavdrag kan ge