Finansiering

Eftersom värdet på din fastighet ökar i samband med att du gör en investeringen i ett miljögodkänt avlopp så är oftast det billigaste sättet att finansiera hela eller delar av kostnaden genom fastighetens befintliga lån som i allmänhet går att utöka. Vi på Avloppshuset hjälper dig och förklarar om hur man kan få fastigheten omvärderad. Det finns även andra alternativ att finansiera din anläggning om det inte är möjligt att låna på fastigheten. Går du in på hemsidan nedan så kan du se en uppskattning om vad månadskostnaden för din investering blir och även söka lån.

https://www.lendo.se