Rotavdrag

Du har rätt till rotavdrag när Avloppshuset installerar en avloppsanläggning som ska betjäna din bostad. Det innebär att du kan få en skattereduktion motsvarande halva arbetskostnaden.

Rätten till rotavdrag gäller för:

  • en bostad som du äger och som du själv bor i
  • din fritidsbostad
  • en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du kan få rotavdrag för arbetskostnader, men inte för kostnader som gäller material, maskiner eller resor.

På fakturan som du får efter slutfört arbete är slutbeloppet reducerat med rotavdraget. Du får alltså ditt avdrag helt automatiskt, utan att kontakta Skatteverket eller fylla i några blanketter. Avloppshuset sköter allt det praktiska.

Det maximala rotavdraget uppgår till 50 000 kr per person och år. Eftersom det är ett skatteavdrag måste du ha en beskattad inkomst av något slag. För att göra högsta möjliga avdrag (alltså om du har köpt rottjänster för 100 000 kr) behöver du ha en månadsinkomst på cirka 25 000 kr.