Lär dig mer

Avloppsteknik

Välj teknik för avloppsrening

http://husagare.avloppsguiden.se/välj-teknik-.html


WC och infiltration

http://husagare.avloppsguiden.se/wc-och-infiltration.html


Sluten tank infiltration av BDT

http://husagare.avloppsguiden.se/sluten-tank-och-infiltration-av-bdt-.html


urinseparerade toaletter

http://husagare.avloppsguiden.se/urinsorterande-torrtoalett-och-kompaktfilter.html


WC med kemisk fällning och markbädd

http://husagare.avloppsguiden.se/wc-med-kemisk-f%E2%88%9A%C2%A7llning-och-markb%E2%88%9A%C2%A7dd.html


WC med minireningsverk och efterbehandling

http://husagare.avloppsguiden.se/wc-med-minireningsverk-och-efterbehandling.html


WC med markbädd och fosforfälla

http://husagare.avloppsguiden.se/wc-med–markbädd-och-fosforfälla.html


BDT-rening

http://husagare.avloppsguiden.se/bdt-rening.html


Toaletter

http://husagare.avloppsguiden.se/toaletter.html


Förbränningstoalett

http://husagare.avloppsguiden.se/förbränningstoalett.html


Vakuumtoalett

http://husagare.avloppsguiden.se/vakuumtoalett.html


Ledningar

http://husagare.avloppsguiden.se/ledningar.html


Slamavskiljare

http://husagare.avloppsguiden.se/slamavskiljare.html


Behandling

http://husagare.avloppsguiden.se/behandling.html


Infiltration

http://husagare.avloppsguiden.se/infiltration.html


Markbädd

http://husagare.avloppsguiden.se/markbädd.html


Kompaktfilter/biomoduler

http://husagare.avloppsguiden.se/kompaktfilterbiomoduler.html


Kemisk fällning

http://husagare.avloppsguiden.se/kemisk-fällning.html


Minireningsverk

http://husagare.avloppsguiden.se/minireningsverk.html


Miljöbalk (1998:808)

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM


Sluten tank

http://husagare.avloppsguiden.se/sluten-tank.html


BDT-vattenfilter för fritidshus

http://husagare.avloppsguiden.se/bdt-vattenfilter-för-fritidshus.html


Efterbehandling

http://husagare.avloppsguiden.se/efterbehandling.html


Biofilterdike

http://husagare.avloppsguiden.se/biofilterdike.html


Resorptionsdike

http://husagare.avloppsguiden.se/resorptionsdike.html


Översilning

http://husagare.avloppsguiden.se/översilning.html


Våtmark/damm

http://husagare.avloppsguiden.se/våtmarkdamm.html


Bevattning

http://husagare.avloppsguiden.se/bevattning.html


Infiltration

http://husagare.avloppsguiden.se/infiltration.html


Markbädd

http://husagare.avloppsguiden.se/markbädd.html


Planera ditt avlopp

http://husagare.avloppsguiden.se/planera-ditt-avlopp.html


Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

http://husagare.avloppsguiden.se/testa-ditt-avlopp-2.html


Planera ditt avlopp steg för steg

http://husagare.avloppsguiden.se/planera-ditt-avlopp-steg-för-steg.html


Uppgradera ditt befintliga avlopp

http://husagare.avloppsguiden.se/uppgradera-ditt-befintliga-avlopp.html


Bad-, disk- och tvättvatten, BDT

http://husagare.avloppsguiden.se/bad–disk–och-tvättvatten-bdt.html


Eget dricksvatten

http://husagare.avloppsguiden.se/eget-dricksvatten.html


Köpa hus med enskilt avlopp

http://husagare.avloppsguiden.se/köpa-hus-med-enskilt-avlopp.html


Ansvar och roller

http://husagare.avloppsguiden.se/ansvar-och-roller.html


Krav på avloppsanläggningen

http://husagare.avloppsguiden.se/krav-på-avloppsanläggningen.html


Tillståndsansökan/anmälan

http://husagare.avloppsguiden.se/tillståndsansökananmälan.html


Var ska avloppet ligga?

http://husagare.avloppsguiden.se/var-ska-avloppet-ligga.html


Provgrop

http://husagare.avloppsguiden.se/provgrop.html


Geohydrologisk undersökning

http://husagare.avloppsguiden.se/geohydrologisk-undersökning.html


Gemensam anläggning för flera hushåll

http://husagare.avloppsguiden.se/gemensam-anläggning-för-flera-hushåll.html


Enskilt avlopp jämfört med kommunalt avlopp

http://husagare.avloppsguiden.se/enskilt-avlopp-jämfört-med-kommunalt-avlopp.html


Vanliga frågor och svar

http://husagare.avloppsguiden.se/vanliga-frågor-och-svar.html


Avloppsfakta

http://husagare.avloppsguiden.se/avloppsfakta.html


Siffror om avlopp

http://husagare.avloppsguiden.se/siffror-om-avlopp.html


Varför rena avlopp?

http://husagare.avloppsguiden.se/varför-rena-avlopp.html


Avlopp i kretslopp

http://husagare.avloppsguiden.se/avlopp-i-kretslopp.html


Vad kan du göra för att minska föroreningarna i avloppet?

http://husagare.avloppsguiden.se/vad-kan-du-göra-för-att-minska-föroreningarna-i-avloppet.html


Lagar och regler

http://husagare.avloppsguiden.se/lagar-och-regler.html


Läsvärt

http://husagare.avloppsguiden.se/läsvärt.html


Roliga sidan

http://husagare.avloppsguiden.se/roliga-sidan.html


Avloppsfilm från nytt avlopp: skaffa nytt avlopp

https://www.youtube.com/watch?v=OnO3-KC1TNI


Film nytt avlopp :Välj rätt entreprenör för ditt avlopp

https://www.youtube.com/watch?v=9F-lmFhCCE4


Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.htm


Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980899.htm


Ordlista

http://husagare.avloppsguiden.se/ordlista.html


Övrigt

Hav och vatten myndigheten om små avloppsanläggningar

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/avlopp.html


Vatten Avlopp Kretslopp

https://www.youtube.com/watch?v=pOkkjwwyH3M


Rena städernas förorendade dagvatten på rätt sätt – Så Funkar Det!

https://www.youtube.com/watch?v=Vb2reNMiqnM


Så mycket gifter har vi i våra kroppar

https://www.youtube.com/watch?v=xUw10DYFE_A