Om avloppshuset

Avloppshuset är specialiserat på enskilda avloppsanläggningar, alltså sådana anläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Vi levererar lösningar med kapacitet i storleksordningen 5–25 personer. De mindre lösningarna passar perfekt för enstaka hushåll, de större klarar av exempelvis pensionat, kursgårdar, vandrarhem och grupper av privat-bostäder.

Vi arbetar med en rad olika teknologier för miljöriktig rening. Därför kan vi skräddarsy lösningen efter dina behov, samtidigt som den uppfyller miljö-kraven i den kommun där du bor. Vi bygger anläggningen med komponen-ter från marknadsledande tillverkare såsom BAGA, FANN, Ecolator och InnoClean.

Vi letar ständigt efter nya, smarta lösningar för att utföra våra arbetsupp-gifter med minsta möjliga effekt på miljön. Exempelvis utnyttjar vi lätta och moderna maskiner som reducerar utsläppen av växthusgaser. Dessutom använder vi bara maskinoljor med dokumenterat låg miljöpåverkan.

Även arbetsmiljön för våra medarbetare är viktig. Ju bättre de trivs, desto högre kvalitet kommer våra leveranser att få – vilket gynnar dig som kund. Vi vässar hela tiden medarbetarnas yrkesskicklighet på olika sätt, bland annat genom kontinuerlig vidareutbildning hos de företag vars teknik-komponenter vi köper in.

Avloppshusets strategi att satsa helhjärtat på totallösningar för enskilt avlopp
är inte bara affärsmässigt grundad. Den vilar också på övertygelsen att företaget på detta sätt gör en värdefull miljöinsats och bidrar till en lång-siktigt hållbar utveckling av svensk bygg- och bostadssektor.