Historik

Under perioden 1984–2001 har företaget en mixad verksamhet med mon-tering av köksinredningar, import och detaljhandel av trädgårdsprodukter samt tjänster inom området trädgårdsservice.

2001–2006 expanderar företaget. Gradvis bygger Martin Engberg AB  upp en flotta på 14 fordon, med vars hjälp vi förser kommuner och andra större fastighets-ägare med sommar- och vinterunderhåll under varumärket MEAB.

Med början år 2007 vrids verksamheten över mot markarbeten. Vi tillhandahåller entreprenörstjänster till byggindustrin, samtidigt som vi tar in allt fler privatkundsuppdrag rörande exempelvis husgrunder, grundisolering, vattenanläggningar, avloppsanläggningar samt om- och tillbyggnader.

2011 får vi kreditvärdighetsbetyget AAA av Soliditet. Vi ser det som ett bevis på att vi driver  Martin Engberg AB i rätt riktning och med rätt metoder.

De senaste åren har vi definierat  Martin Engberg AB inriktning striktare och satsar nu helhjärtat på totallösningar för enskilt avlopp vakuum och förbränningstoaletter samt backventiler för fastigheter.