Pressmeddelanden

 

Hot om vite för dåliga avlopp

http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/hot-om-vite-for-daliga-avlopp/


 

Dåliga enskilda avlopp förbjuds

ÅSTORP Upp emot 300 enskilda avlopp i Åstorps kommun lever inte upp till kraven i miljöbalken. Det kan bli en dyr affär för fastighetsägarna, som inte kan räkna med några bidrag från stat eller kommun.

http://www.hd.se/lokalt/astorp/2014/09/26/daliga-enskilda-avlopp-forbjuds/


 

Kommuner ställer krav på dåliga avlopp

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5484381


 

Små avloppsanläggningar

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avlopp bidrar till övergödningen i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det innebär också en risk för smitta om dricksvatten eller badvatten förorenas.

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/avlopp.html


 

Regeringsuppdrag om enskilda avlopp

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/avlopp/regeringsuppdrag-om-enskilda-avlopp.html


 

350 000 dåliga avlopp är inte någon skitsak

http://www.expressen.se/gt/ledare/350-000-daliga-avlopp-ar-inte-nagon-skitsak/


 

Dåliga avlopp ger förorenat vatten

http://it.biol.lu.se/examensarbeten/mvet/100528sani.pdf


 

Östnytt – Dåliga avlopp i öst ger algblomning

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/ostnytt-daliga-avlopp-i-ost-ger-algblomning


 

Dåliga avlopp ska fixas

Att åtgärda bristande avlopp kostar. Men det är också en nödvändighet för att kunna förbättra kvalitén i våra vattendrag. Kommunen gör nu en stor satsning för att granska totalt 2000 avlopp som förväntas behöva åtgärdas.

http://www.unt.se/uppland/tierp/daliga-avlopp-ska-fixas-3310201.aspx


 

Viteshot för dåliga avlopp

http://www.helahalsingland.se/halsingland/hudiksvall/viteshot-for-daliga-avlopp-1


 

Enskilda avlopp är ett miljöproblem

avloppsguiden.se är det första initiativet att samla information om enskilda avlopp på nationell nivå i Sverige. Behovet är stort eftersom det i Sverige finns uppskattningsvis 700 000 enskilda avlopp. Många av dem, uppskattningsvis hälften, har otillräcklig rening och utgör ett miljö- och hälsoproblem. De enskilda avloppen släpper ut ungefär lika mycket övergödande ämnen som alla reningsverk tillsammans och det är därför mycket viktigt att förbättra de små avloppsanläggningarnas rening. I många kommuner ställs allt hårdare krav på avloppsanläggningar för enskilda hushåll, både på befintliga och nya anläggningar.

http://husagare.avloppsguiden.se/pressrum.html


 

Avlopp & Miljö

Här finns samlad information, nyheter och verktyg för dig som jobbar med avlopp och miljö. Bland annat hittar du verktyg för uppströmsarbete och information om hur du går tillväga för att miljöcertifiera ditt slam med Revaq. Har du svårt att hitta det du söker på området Avlopp och Miljö så beror det på att vi för närvarande gör om strukturen på informationen för att förbättra tillgängligheten. Därför stämmer inte underrubrikerna men det kommer bli bättre.

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-och-Miljo/


 

Miljövänliga avlopp i länet

7 sep 2013 00:31

Jönköping. Kommunerna här är riktiga gullegrisar. De andra, särskilt dem norr om Dalälven, är miljöbovar och smutsgrisar. Det menar Martin Engberg, entreprenör och expert på små och enskilda avlopp.

http://www.varnamonyheter.se/artikel/17465/miljovanliga-avlopp-i-lanet


 

Miljöskatt på enskilda avlopp

Havs- och vattenmyndigheten vill införa miljöskatt på orenade enskilda avlopp. Cirka en miljon fastigheter har enskilda avlopp. Bara hälften är godkända och i gott skick. Mer än vart tionde är direkt olagligt, enligt myndigheten.

http://www.havet.nu/?d=190&id=40019


 

Skärpta krav på enskilt avlopp

Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag på insatser för renare enskilda avlopp som Havs- och vattenmyndigheten presenterar. Bland annat ska tillstånd krävas för driften.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skarpta-krav-pa-enskilt-avlopp_8521854.svd


 

DALARNA

Långsamt att byta ut avloppsanläggningar

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=5629571


 

ÖVERTORNEÅ Eko-kommunen Övertorneå är sämst i landet på att förnya och se över enskilda avlopp.

Bäst i landet är Malmö med 12 procent förnyelse per år, sämst är Övertorneå med 0,1 procent.

  • Mitt bästa råd till Övertorneå är att ta tag i frågan, innan staten kommer med piskan, säger Martin Engberg, avloppskonsult.

http://www.nsd.se/nyheter/samst-i-landet-pa-avlopp-7827234.aspx


 

Så kan vi rädda Östersjön

ÖVERGÖDNINGEN Utsläppsrätter är ett miljömisslyckande när det gäller elproduktionen, hette det på Brännpunkt i går. I dag pläderar Lars Lindblad, ordförande för moderaternas arbetsgrupp för en offensiv miljöpolitik, för att ett sådant system för kväve och fosfor kan vara räddningen för havsmiljön.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-vi-radda-ostersjon_243543.svd


 

Avloppssituationen i Dalarna är ohållbar, tycker Martin Engberg, specialist på avloppsfrågor. Han riktar skarp kritik mot Älvdalen och Malung.

http://www.dt.se/dalarna/mora/miljoinspektorerna-maste-vakna