Varför Avloppshuset?

Avloppshuset ger dig tid och kraft till annat

Visst kan du bygga ditt avlopp i egen regi. Men eftersom dagens krav på enskilda avloppsanläggningar är höga så blir projektet rätt omfattande.

För att du ska kunna jämföra självbygge med Avloppshusets totalentreprenad har vi gjort en checklista för vardera alternativet. Där hittar du de arbetsuppgifter som landar på dig.

Flode