Vakuumtoaletter

Avloppshuset erbjuder flera olika lösningar för hantering av avloppsvatten i stug- och bostadsområden. Från centrala lösningar med gemensam tank eller avloppsledning via pumpstation, till decentraliserade lösningar där allt avlopp hanteras på den egna tomten.

Mindre vatten – samma komfort

Vakuumtoaletter använder luft istället för vatten för att transportera toalettavfall.
Det tillförs endast en liten mängd vatten för att hallå toaletten ren och hygienisk. Detta ger samma användarkomfort både hemma och på̊ landet. Vakuumtoalettsystemet är helt slutet och luktfritt.

Fördelar med separata anläggningar

 • Kan installeras i sin helhet på̊ egen tomt
 • Låg startkostnad: bygg en tomt åt gängen utan stora gemensamma investeringar
 • Källseparerande avlopp med möjlighet till gråvattenrening
 • Enklare planeringsprocess, mindre rörläggning • Betydligt mindre ingrepp i naturen (grävning)
 • Kan användas med 12V
 • Lokal vattenåtervinning med nollutsläpp av skadliga och förorenande ämnen • God totalekonomi

Fördelar med en central anläggning

 • Kan hantera hundratals toaletter/bostadsenheter • En enda servicepunkt per vakuumenhet
 • Flera bostadsenheter/tomter kan enkelt anslutas vid en senare tidpunkt
 • Kan kombineras med gråvattenrening på̊ egen tomt (vid källseparering)
 • Kan snabbt och enkelt byggas ut vid behov Små̊ rördimensioner
 • Inte beroende av fall (gravitation)