Toalettsystem Roslagen

Toalettsystem Roslagen kräver inga nya vanor. Det fungerar precis som en vanlig toalett, det är bara tekniken som skiljer sig. Vid varje spolning töms avloppsledningen helt genom att en vakuumpump suger ut klosettvattnet till en sluten tank.

Tack vare vakuumtekniken minskar vattenförbrukningen drastiskt. Den genomsnittliga vattenförbrukningen per spolning ligger på ca 0,5 liter, alltså betydligt mindre än en vanlig snålspolande toalett som använder 3–6 liter per spolning. Slutresultatet blir långt färre slamtömningar vilket innebär sänkt driftkostnad och mindre miljöpåverkan. Konsistensen på tankens innehåll blir kretsloppsanpassat för våtkompostering.

Spolningsprocessen styrs av en specialprogrammerad minidator. Du trycker en gång för liten spolning (enbart urin) och två gånger för stor spolning (urin, fekalier och papper).

Toalettsystem Roslagen har en kapacitet på 4 000 till 5 000 spolningar per tanktömning. Du kontrollerar enkelt tankens fyllnadsgrad via den vatten-mätare som ingår i lösningen. Därmed ser du när det är dags att tömma tanken, så att du slipper hamna i en situation där det inte går att spola.

Läs mer

Fann.se