Callidus Vattenskola

Lite smått och Gott för dig med Egen brunn

Tyvärr är risken för föroreningar i privata brunnar idag större än någonsin. Dels beror detta på försurningen som fortsätter öka över hela landet, dels på effekter av konstgödsling och andra utsläpp från jordbruk, industri och trafik. I många områden kan vattnet bli dåligt på grund av de naturliga förutsättningarna som finns i marken.

Det kan till exempel vara järn, mangan, kalk eller radon som påverkar vattnets kvalitet negativt. Det är faktiskt så att de allra flesta enskilda brunnar i Sverige skulle tjäna på någon form av vattenrening/vattenbehandling . Med rätt vattenreningsteknik är det varken speciellt svårt eller dyrt att få renare vatten.

Dåligt vatten kan bli dyrt för villa- och fritidshusägare

Ett vattenproblem som inte åtgärdas kan leda till stora och onödiga kostnader i form av igensatta rör, i förtid utslitna hushållsmaskiner och varmvattenberedare som förbrukar för mycket ström. I värsta fall kan surt eller salt vatten orsaka läckande rör och vålla vattenskador med förödande konsekvenser som följd.

Även om vattnet inte leder till några vattenläckage så påverkar smutsigt eller dåligt vatten värdet på din fastighet negativt. Den ökade risken för stora merkostnader gör det svårare att sälja hus som har förorenat eller problemfyllt vatten. Trots att många försäkringar ofta täcker vattenskador blir det en dyrköpt erfarenhet för många villaägare när olycka är framme.

De värsta konsekvenserna som ett förorenat vatten kan orsaka är naturligtvis ohälsa och försämrad livskvalitet. Materiella saker går alltid att ersätta, men din och din familjs hälsa är ovärderlig.

Hur märker man om man har förorenat vatten?

De tydligaste tecknen är förstås om vattnet är missfärgat och grumligt eller om det smakar och luktar illa. Ett annat vanligt tecken på att allt inte står rätt till är att tvålen och schampot inte vill löddra ordentligt och att det går åt för mycket tvätt- och diskmedel. Även om ditt vatten ser rent ut och smakar gott så kan det faktiskt påverka värdet på ditt hus negativt, orsaka stora vattenskador och vara en källa till ohälsa för dig och din familj. Vissa föroreningar t.ex. radon kan man varken se eller känna smaken av. De kan bara upptäckas genom ett laboratorietest.

Läs mer om olika vattenproblem här!

Egen brunn

Det finns två typer av brunnar. Grävda och borrade. Idag är i stor sett alla nyanlagda brunnar borrade. Massor av tips finns hos SGU (Sveriges geologiska undersökning) som också har ett brunnsarkiv och i Socialstyrelsens folder Att anlägga brunn. Se nyttiga länkar nedan!

När man redan har en brunn är det viktigt att man sköter om den. Många tänker inte på att också själva brunnen kan påverka vattenkvaliteten och att det är viktigt att den är ren, hel och i bra skick. Vattnet skall komma in i brunnen nerifrån botten, gärna genom en fräsch grusbädd, men om den är trasig kan den ta in vatten längre upp. Vattnet har då inte hunnit renas på naturlig väg. Brunnen kan då behöva lagas och rengöras. För att man skall vara säker på att den ger ett gott och rent vatten så rekommenderar Socialstyrelsen att man testar sitt brunnsvatten vart tredje år. Mer att läsa om dricksvattenkvalitet finns hos Socialstyrelsen och i deras folder Sköt om din brunn. Se länk nedan!

Vattenrenare och annan utrustning

Förutom brunnen och vattenfiltret är det viktigt att man också ser över pump och tryckkärl. Pumpen behöver vara kraftfull för att orka backspola ett filter. Tänk på att alla delar i anläggningen påverkar slutresultatet.

Hur fungerar ett bra vattenfilter?

Varje vatten har sin unika uppbyggnad och innehåller olika salter, föroreningar och metaller. Om du ska kunna vara säker på vilken vattenreningsmetod och vilken dricksvattenrenare som just du är i behov av är man tvungen att låta vattnet genomgå en grundlig analys. Vid denna analys plockas vattnet ner i sina beståndsdelar och sammansättningen mäts noga.

För att rena vattnet låter man det passera genom ett filter med ett eller flera lager av filtermassor.

Detta liknar naturens egna rengöring. Filtermassan består av speciellt behandlad och anpassad filtersand. Ibland kan olika filtermassor behöva kombineras att uppnå önskat resultat. För att filtret ska fungera bra, även efter många års användning, är det viktigt att filtret rengörs med jämna intervaller och sköts enligt instruktionerna. Då kan det vara skönt att ha ett filter med automatisk rengöringsfunktion, sk backspolning.

Några vanliga filtermaterial

Avjärningsmaterial Ferro Mangan: reducerar halterna av oxiderbara eller syresättningsbara ämnen som järn, mangan, svavelväte.

Resin: Reducerar kalk och arbetar med jonbytesteknik som innebär att oönskade joner byter plats med andra som inte är avlagringsbara.

Avsyrningsmaterial D: Påminner om grus och används för att höja pH värdet genom att neutralisera aggressiv kolsyra.

Filtersand: finns i olika grovlekar och läggs i botten på filtret i olika skikt för att finfördela vattenflödet och ta hand om lite större partiklar.

Aktivt kol : Absorberar klor, lukt, smak och färg.